Дысцыпліны кафедры геадэзіі і картаграфіі

Кафедра вядзе падрыхтоўку спецыялістаў кваліфікацыі – Географ. Картограф – па спецыяльнасці 1-31 02 01-05 – Космааэракартаграфія; Географ. Выкладчык геаграфіі па спецыяльнасці 1-31 02 01 – Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць), спецыялізацыя Картаграфія.

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай:
Тапаграфія з асновамі геадэзіі
Картаграфія
Метады дыстанцыйных даследванняў
Уводзіны ў космааэракартаграфію
Тэорыя геавыявы
Лічбавая мадэль мясцовасці
Праектаванне і складанне карт
Інжынерная геадэзія
Спадарожнікавыя навігацыйныя сістэмы
Вышэйша геадэзія
Лічбавая апрацоўкая аэракасмічных здымкаў
Геаінфармацыйныя тэхналогіі ў картаграфіі
Фотаграметрыя
Асновы фотаграметрыі
Тэматычнае картаграфіраванне
Прыкладная геадэзія
Метады ландшафтнай індыкацыі
Матэматычная картаграфія
Аўтаматызаванае дэшыфрыраванне
Інфармацыйныя тэхналогіі ў геалагічнай картаграфіі
Сацыяльна-эканамічная картаграфія
Метады геаэкалагічных (дыстанцыйных) даследванняў
Агульная картаграфія

Рассказать в социальных сетях